zondag 27 november 2016

Onderzoek LEVV-NL

Oproep aan gebruikers, producenten en verkopers van lichte elektrische vrachtvoertuigen, waaronder e-cargobikes: help mee met het LEVV-NL onderzoek via de online vragenlijst
Loendersloot Advies, Fietsdiensten.nl en Hogeschool van Amsterdam bundelen krachten in het project LEVV-NL. Het doel: de Nederlandse markt van LEVV in kaart brengen. Het is een vervolg op de Europese Cycle Logistics Industry Survey van maart/april 2016, waar (slechts) 11 Nederlandse organisaties aan deelnamen. Bent u een logistiek dienstverlener of voertuigaanbieder, dan willen we u vragen om mee te helpen door deze vragenlijst in te vullen. De resultaten worden gebruikt om beleidsaanbieders en ontwikkelaars te overtuigen van de groeimarkt van LEVV en bijhorende kansen en uitdagingen. De resultaten van de Europese survey zijn hier te vinden.

LEVV staat voor lichte elektrisch vrachtvoertuig. Het zijn voertuigen met elektrische aandrijving of (trap)ondersteuning en een maximaal laadvermogen tot 750 kg. Gebruikt, produceert of verkoopt u deze voertuigen of maakt u er gebruik van? Dan vragen we om uw medewerking!
LEVV-NL is onderdeel van het 2-jarige onderzoeksproject LEVV-LOGIC.

Deelname en resultaten
De resultaten van deze enquête worden geanonimiseerd en samengevoegd, zodat het niet mogelijk zal zijn om individuele bedrijven te identificeren. Indien u een mailadres opgeeft, zal het eindrapport u na afloop van het project toegestuurd worden. Wij hopen dat u de tijd wilt nemen om de vragenlijst in te vullen. Bij voorbaat bedankt! Onder de respondenten wordt een promotiepakket t.w.v. EUR 250 verloot.
Contact
Voor meer informatie over de vragenlijst kunt u contact opnemen met Bas Hendriksen (Loendersloot Groep): bas@loenderslootgroep.nl
Link naar de vragenlijst

vrijdag 8 juli 2016

Wat kunnen gemeenten doen om bakfietsen te stimuleren?Veel gemeenten willen hun stad duurzamer maken. Een goede en eenvoudige manier is het gebruik van bakfietsen te stimuleren. Een bakfiets gebruikt immers veel minder energie dan een auto. Volgens Europees onderzoek van CycleLogistics kan maar liefst 50% van al het huidige goederenvervoer in de (binnen)steden per fiets gedaan worden. Als daarmee de helft van het aantal bestelbusjes wordt vervangen door bakfietsen heb je het in Nederland alleen al over 400.000 bak- en transportfietsen en een vermindering van de CO2-uitstoot met ruim 1,5 miljoen ton
Een recent rapport van de ECF (European Cyclists' Federation geeft aanbevelingen voor gemeenten om het gebruik van bakfietsen te bevorderen.


De gemeente kan in het eigen wagenpark busjes waar mogelijk vervangen door bakfietsen.

De gemeente kan leveranciers kiezen die producten leveren per bakfiets en fietskoeriersdiensten inzetten voor het ophalen en wegbrengen van spullen, pakketten en post.

De gemeente kan ook ondernemers stimuleren om gebruik te maken van bakfietsen en fietskoeriersdiensten en pilots ondersteunen met middelen en met publiciteit.

De gemeente kan bakfietsparkeerplaatsen maken of autoparkeerplaatsen beschikbaar stellen voor bakfietsen.


Fietspaden verbreden en/of bakfietsen op de rijbaan toelaten.

Maximum snelheid in de stad overal 30km per uur en straten autoluw of autovrij maken.

De gemeente Utrecht en de regio Zwolle – Kampen hebben een subsidieregeling voor de aanschaf van (e-)bakfietsen. Dat zouden meer gemeenten moeten doen.

De gemeente kan ook een systeem voor deelbakfietsen opzetten of faciliteren.

De inzet van bakfietsen levert banen op; hoogwaardige banen en laagdrempelige banen.

Doet jouw gemeente al iets om het gebruik van bakfietsen te stimuleren? Heb je zelf nog ideeën over hoe het gebruik van bakfietsen gestimuleerd zou kunnen worden? Laat het weten.

dinsdag 14 juni 2016

Bezorgroutes op de fiets met handige tool
Online verkopen blijven alsmaar stijgen en duurzame logistiek staat onder grote belangstelling. Combineer beide ontwikkelingen en het is logisch dat bezorging op de fiets een enorme groei doormaakt.


Fietskoeriers krijgen het steeds drukker. Voor iedere opdracht apart heen en weer fietsen is meestal niet efficiënt. Liever gaan er meerdere pakketten tegelijk mee. Fietsen met grotere laadcapaciteit zijn voorhanden, maar het uitstippelen van de snelste route langs meerdere adressen kan nog wel eens een lastige puzzel zijn.
Handige tool
Online ritplanner RouteXL speelt daarop in en is nu ook te gebruiken voor de fiets. "Er is veel vraag naar en daarom zijn recent fietsroutes aan onze routeplanner toegevoegd", zegt eigenaar Paul Mars. "Ritplanning met routeoptimalisatie bespaart veel tijd, zowel bij de planning als in de uitvoering. Een must in de logistiek."RouteXL is gebaseerd op de fietsroutes uit OpenStreetMap, de vrij bewerkbare kaart. Als de route is uitgestippeld, kan deze worden gedeeld met collega's, bijvoorbeeld via Whatsapp. Vrijwel alle bestaande mobiele navigatie-apps kunnen worden gebruikt voor de begeleiding op de weg.

Fietspromotor Jos Sluijsmans werkt zelf niet meer als fietskoerier, maar in het verleden zou hij de dienst zeker op prijs hebben gesteld. "De fietskoeriers die al langer bezig zijn, hebben vaak al eigen systemen ontwikkeld, maar voor nieuwkomers in het veld is het zeker een handige tool."
Gratis tot 20 stops
RouteXL is voor regulier gebruik tot 20 adressen per route gewoon gratis te gebruiken. Wie het eens wil proberen, kan dat doen op www.routexl.nl. Via de knop Opties > Routing > Voertuig kies je voor fietsroutes.Wie meer dan 20 addressen in één rondrit moet plannen, kan een upgrade kopen tot maar liefst 150 adressen per route. Onze lezers krijgen deze maand 20% korting met de kortingscode FDJUN16

woensdag 6 april 2016

Cycling City Scan Italiaanse steden 

Verschillende Italiaanse steden zijn uitgenodigd deel te nemen aan een cycling city scan met de kans benoemd te worden tot ‘most promising city’. De vertegenwoordigers van de Italiaanse steden zijn uitgenodigd voor een speciale bijeenkomst met het team van experts, voorgezeten door Dr. Van Der Bijl van de Dutch Cycling Embassy tijdens het Cargo Bike Festival2016.
Gedurende de bijeenkomst zullen de resultaten van de enquêtes onder de steden voorgelegd worden en zal er meer informatie gegeven worden over de scan. Hierbij wordt onder andere gekeken naar kengetallen, zoals het aantal fietswinkels, gebruik, infrastructuur, cultuur en beleid. Het eindresultaat, inclusief een advies op maat voor het verbeteren van de fietssituatie in de winnende stad, zal tijdens de Giro d’Italia Partnership-dag op 29 april gepresenteerd worden.