vrijdag 8 juli 2016

Wat kunnen gemeenten doen om bakfietsen te stimuleren?Veel gemeenten willen hun stad duurzamer maken. Een goede en eenvoudige manier is het gebruik van bakfietsen te stimuleren. Een bakfiets gebruikt immers veel minder energie dan een auto. Volgens Europees onderzoek van CycleLogistics kan maar liefst 50% van al het huidige goederenvervoer in de (binnen)steden per fiets gedaan worden. Als daarmee de helft van het aantal bestelbusjes wordt vervangen door bakfietsen heb je het in Nederland alleen al over 400.000 bak- en transportfietsen en een vermindering van de CO2-uitstoot met ruim 1,5 miljoen ton
Een recent rapport van de ECF (European Cyclists' Federation geeft aanbevelingen voor gemeenten om het gebruik van bakfietsen te bevorderen.


De gemeente kan in het eigen wagenpark busjes waar mogelijk vervangen door bakfietsen.

De gemeente kan leveranciers kiezen die producten leveren per bakfiets en fietskoeriersdiensten inzetten voor het ophalen en wegbrengen van spullen, pakketten en post.

De gemeente kan ook ondernemers stimuleren om gebruik te maken van bakfietsen en fietskoeriersdiensten en pilots ondersteunen met middelen en met publiciteit.

De gemeente kan bakfietsparkeerplaatsen maken of autoparkeerplaatsen beschikbaar stellen voor bakfietsen.


Fietspaden verbreden en/of bakfietsen op de rijbaan toelaten.

Maximum snelheid in de stad overal 30km per uur en straten autoluw of autovrij maken.

De gemeente Utrecht en de regio Zwolle – Kampen hebben een subsidieregeling voor de aanschaf van (e-)bakfietsen. Dat zouden meer gemeenten moeten doen.

De gemeente kan ook een systeem voor deelbakfietsen opzetten of faciliteren.

De inzet van bakfietsen levert banen op; hoogwaardige banen en laagdrempelige banen.

Doet jouw gemeente al iets om het gebruik van bakfietsen te stimuleren? Heb je zelf nog ideeën over hoe het gebruik van bakfietsen gestimuleerd zou kunnen worden? Laat het weten.