donderdag 9 oktober 2014

Tachtigduizend bakfietsen


Voor sommige problemen ligt de oplossing dichterbij dan je denkt. Neem al die bestelbusjes die binnensteden vervuilen, voor opstoppingen zorgen en stadscentra een onvriendelijke uitstraling bezorgen. Een deel van die busjes is eenvoudigweg te vervangen door bak- en transportfietsen. Het gebruik daarvan voor stedelijke distributie heeft drie grote voordelen: minder CO2-uitstoot, betere bereikbaarheid van stadscentra en een veel aangenamere sfeer.

Idealisme voor mensen met last van nostalgie? Niet bepaald. Een bedrijf als DHL Express heeft in 2012 in Nederland drieendertig van de ongeveer driehonderd bestelbusjes vervangen door parcycles (een samentrekking van parcel en bicycles): speciale transportfietsen voor de bezorging van pakketjes. Dat betekent een aanzienlijke bezuiniging op de exploitatiekosten, naast een forse vermindering van de CO2-uitstoot, en waarschijnlijk gezondere werknemers. 
DHL Article
Om hoeveel vermindering van uitstoot gaat het? Journalist Bard de Weijer maakte in de Volkskrant (7 december 2013) de volgende berekening. Hij baseerde die op de Mercedes Vito, in de wereld van post- en pakketdiensten zo ongeveer de standaardbus. Deze bus verbruikt om en nabij de 10 liter diesel per 100 kilometer. Stel dat er gemiddeld per rit 50 pakjes worden bezorgd en er voor de totale rit 50 kilometer wordt afgelegd (retour distributiecentrum en afleverronde), dan wordt er per rit 5 liter diesel verbruikt. Daarvoor wordt 50 kWh gebruikt (berekend op basis van de energiedichtheid van diesel), waarmee er per 50 kilometer 13,2 kilogram CO2 wordt uitgestoten. Als we even teruggaan naar die dertig busjes van DHL: door die te vervangen door fietsen wordt per jaar 118.000 kilogram CO2-uitstoot bespaard (30 busjes x 300 dagen x 13,2). DHL heeft zelf berekend dat ze 154.000 kilogram CO2-uitstoot besparen.
                                                            
Uiteraard moet je veel groter denken dan die dertig busjes. In heel Nederland rijden volgens cijfers van het CBS ruim 800.000 commerciele bestelbusjes rond. Als 10% daarvan, dus 80.000 busjes, net als bij DHL, vervangen wordt voor transportfietsen, scheelt dat jaarlijks 316.800 ton aan CO2-uitstoot.
En het kunnen er ook nog veel meer worden. CycleLogistics is een Europees project dat van mei 2011 tot april 2014 in elf landen loopt. Het heeft tot doel het energieverbruik te verminderen door onnodig gemotoriseerd vervoer in steden te vervangen door vervoer met transportfietsen. Volgens een onderzoek van CycleLogistics kan maar liefst 50% van al het huidige goederenvervoer in (binnen)steden per fiets gedaan worden. Dan heb je het in Nederland alleen al over 400.000 bak- en transportfietsen en een vermindering van de CO2-uitstoot met 1.584.000 ton!
Gelukkig broeit het in Nederland van de ideeën om het gebruik van bakfietsen te stimuleren. Zo wordt het grootste evenement op transportfietsgebied, het International Cargo Bike Festival, georganiseerd op 18 en 19 april 2015 in Nijmegen. Op de eerste dag van dit festival wordt een conferentie / seminar gehouden; op zondag 19 april vindt een grote beurs en tenstoonstelling van bak- en transportfietsen plaats, met deelnemers en bezoekers uit de hele wereld.
Wie slim is, houdt deze ontwikkeling scherp in de gaten. Klein, wendbaar, goedkoop in aanschaf en onderhoud, schoon, gezond en mensvriendelijk: de toekomst is aan de bakfiets.